Fineco
Klicka för att kontakta oss

Korrosionsskydd

Att en metall korroderar innebär att den på grund av diverse kemiska reaktioner med omgivande miljö löses upp. Det påverkar metallens funktion negativt och åtgärder bör vidtas för att motverka denna kemiska nedbrytning. Flera olika typer av korrosionsskydd finns och ett alternativ är att ändra den miljö där metallen korroderar och på så vis ändra förutsättningarna för korrosion. Att ändra miljön är ofta svårt och då är ofta en ytbehandling ett enklare sätt att korrosionsskydda metallen. Ytbehandling finns i olika former till exempel isolering av metallen med hjälp av olika typer av ytbeläggningar, sandblästring, slipning, eller det effektivaste sättet - betning.