Fineco
Klicka för att kontakta oss

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering med minst 10,5 % krom som har god motståndskraft mot korrosion och andra kemiska angrepp. Det är kromet som gör att stålet korroderar mycket långsammare än till exempel kolstål. Närmare bestämt är det ett tunt skikt av kromoxid som skyddar stålets yta mot oxidation i form av rost. Ju högre halt av krom i ett rostfritt stål desto beständigare blir det. Syrafast stål är en variant av rostfritt stål som innehåller ytterligare ett ämne kallat molybden. Syrafast stål används i mer kemiskt påfrestande miljöer där stålet till exempel kan komma i kontakt med syror.