Fineco
Klicka för att kontakta oss

Ytbehandling av stål

Med korrosion menas det vi i vardagligt tal kallar rost. Det är den här nedbrytningsprocessen av stålet som en ytbehandling skyddar mot. Det passiva skiktet på rostfritt stål nybildas spontant när det skadas på mekanisk eller kemisk väg. Däremot kan exempelvis svetsning innebära att det förlorar sin förmåga att skapa ett passivt skikt på nytt, vilket gör metallen mer känslig för korrosion. Anledningen är att höga temperaturer innebär att krom vandrar bort från stålytan samtidigt som oxider bildas på ytan vilket gör att det passiva skiktet inte kan återbildas.

Återställt skydd med ytbehandling

Vi genomför betning i ett stort syrabad för att stålets passiva skikt ska återställas. Svetsoxiderna löses upp, stålets kromhalt i ytskiktet återställs och korrosionsbeständigheten återskapas. Syftet är att säkerställa ett jämnt skyddande passivt skikt. Om betning inte sker efter svetsning i stålet kommer det vara i och omkring svetsfogarna korrosionsangrepp förekommer först och mycket enklare än i övriga materialet.

Ytbehandling ger ett fint och funktionellt stål

Med korrekt ytbehandling av rostfritt stål behöver dina produkter inte bytas ut tidigare än nödvändigt. Man undviker med andra ord merarbete, onödiga kostnader och förbrukning. Genom att tänka till från början kan du få långsiktigt ökad lönsamhet. Betning är inte bara viktigt för konstruktionens funktion, den gör dessutom mycket för utseendet på den färdiga produkten. För att utföra korrekt betning och passivisering i stora volymer krävs ett specialistföretag. Med lämplig utrustning och en stor kunskapsbank klarar vi det med lätthet. Välj oss för att ytbehandla rostfritt stål som ska användas i tuffa miljöer. Kontakta oss redan idag!