Fineco
Klicka för att kontakta oss

Ytbehandling

Ytbehandling av rostfritt stål innebär att ytan behandlas för att uppnå önskade egenskaper hos materialet. Ytbehandlingen vi genomför innefattar en process som kallas betning. Betningen tar bort oxider som uppkommit vid svetsning och värmebehandling och som påverkar stålets egenskaper och korrosionsskydd negativt. Efter processen återfår stålet sin ursprungliga korrosionsbeständighet och dess livslängd återställs därmed.

Andra typer av ytbehandling existerar, till exempel slipning och blästring. Betning har dock en rad fördelar jämfört med de andra. En fördel är att det ger en estetiskt vacker finish på den produkt som betas. Ytterligare en fördel är att betning ger ett skydd mot korrosion som de andra ytbehandlingarna inte kan uppnå.