Fineco

Klicka för att kontakta oss

Betbad för doppbetning - hur går det till?

Innan era detaljer doppbetas i vårt betbad måste de rengöras grundligt genom att avfettas. Om det sitter fettrester eller olja på detaljen kommer inte syran åt den rostfria ytan och resultatet kan bli en ojämn betning. Då förbehandling är genomförd sänks hela detaljen ner under ytan i betbadet med hjälp av en telfer. Där får den ligga till syran i betbadet har löst upp alla svetsoxider och återställt det kromutarmade skiktet.

Doppbetning för olika detalj- och seriestorlekar

Betbadet i vår anläggning har en dimension på 6300 x 2300 x 1800 mm. Det gör att vi klarar av att doppbeta stora detaljer eller en mängd små samtidigt. Kontakta oss för att få pris för doppbetning av just era detaljer.

Miljöanpassat betbad för rostfritt stål

De flesta betbad som används idag avger giftiga kväveoxider, så kallade NOX-gaser, då de innehåller salpetersyra. NOX-gaser är farliga i hälsosynpunkt och har också en negativ miljöpåverkan. Vid betning av era produkter i vårt NOX-fria betbad utsöndras inga giftiga gaser och det sker heller ingen negativ miljöpåverkan. Betbadet innehåller vätefluorid, svavelsyra och väteperoxid som de aktiva ingredienserna.