Fineco

Klicka för att kontakta oss

Varför du ska välja betning med oss

 

Betning av era produkter återställer dess rostfria egenskaper. Dessutom ger betning oftast en bättre ytfinhet på materialet än andra metoder, vilket i sig underlättar återskapandet av stålets passiva skikt.

Vår produktion klarar av att hantera stora produkter, vi har nämligen en maxstorlek på 6300x2300x1800 mm. Oavsett om er produkt är stor eller liten garanterar vi snabba leveranser.

Det passiva skiktet hos ett rostfritt stål

Då stål legeras med krom, och bildar rostfritt stål, reagerar kromet i stålet med syre i luften och bildar ett mycket tunt skyddande skikt av kromoxid på stålets yta. Detta kallas för att stålet passiviseras. Passiviseringen skyddar stålet mot korrosion, det vi i dagligt tal kallar rost. Om det passiva skiktet skadas genom mekanisk eller kemisk påverkan, nybildas det spontant genom kontakt med syre i luft eller vatten. Vid värmebehandling så som svetsning förlorar det rostfria stålet förmågan att skapa ett passivt skikt vilket leder till försämrad korrosionsbeständighet.

Betning som ytbehandling

Betning är som sagt en form av ytbehandling men hur fungerar det?

Då rostfritt stål utsätts för höga temperaturer, som vid till exempel svetsning eller annan värmebehandling, vandrar krom bort från stålytan och oönskade oxider bildas på ytan. Den värmepåverkade delen får en kromhalt lägre än 12% och tappar sin förmåga att nybilda sitt skyddande passiva skikt av kromoxid. Det passiva skiktet måste återbildas för att stålet inte ska tappa sina rostfria egenskaper. För att uppnå detta så badar man stålet i ett syrabad - vilket kallas betning. Då löser betbadets syror upp svetsoxiderna samt den kromutarmade zonen och stålets ursprungliga korrosionsbeständiga egenskaper återskapas. Betning är ur korrosionsbeständighetssynpunkt överlägsen andra behandlingsmetoder som till exempel slipning och blästring.

En miljövänlig typ av betning

I vårt betbad använder vi väteperoxid istället för salpetersyra som annars används i betning. Detta gör vi för att väteperoxiden sönderfaller till vatten och syre vilket är mer miljövänligt än att använda salpetersyra. Med vår betmetod blir betningen genast mer miljövänlig.

Tank innan betning
 

Tank efter betning