Fineco

Klicka för att kontakta oss

Vår betmetod

Det krävs att ni har förbehandlat era produkter för betning innan de kommer till oss. Förbehandlingen gör ni genom att ta bort fettrester och olja med mera från ytan. Detta måste göras för att syran ska komma åt den rostfria ytan så att produkten får en homogen ytbehandling.

När produkten betas sänks den ned i ett syrabad innehållande vätefluorid, svavelsyra och väteperoxid. Det är här alla oxider från värmebehandling och det kromutarmade ytskiktet försvinner. Hur lång tid produkten är nedsänkt i badet beror på vilken typ av rostfritt stål den är tillverkad av. Det kan ta allt ifrån en kvart till ett par timmar.

Då produkten varit tillräckligt länge i betbadet så sköljs den i ett sköljbad. Därefter sprutas produkterna rena med en högstryckstvätt med rent vatten och ställs sedan på tork. Ytan på stålet reagerar med syret i luften och återbildar det skyddande passiva kromoxidskiktet och produkten är nu korrosionsbeständig igen.

Vår anläggning är en av de största i södra Sverige och har en dimension på 6300 x 2300 x 1800 mm.